Lv.3 HTML Element

HTML Element คือทุกอย่างตั้งแต่แท็กเปิดไปจนถึงแท็กปิด นะครับ
โดยประกาศแท็กเปิด และตามด้วยแท็กปิดเสมอ
<ชื่อแท็ก>เนื้อหาและอื่นๆ</ชื่อแท็ก>

ตัวอย่าง

<h1>หัวเรื่อง</h1>
<p>ย่อหน้า</p>
HTML Element
HTML Element

HTML Element แท็กว่าง

ก็คือแท็ก <br> นั้นเอง คือไม่ต้องปิดแท็กครับ การใช้งานก็เอาไว้สำหรับต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ โดยไม่ต้องขึ้นย่อหน้าใหม่(<p>) จะใช้กี่ที่ก็ได้ แต่ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะครับ

ตัวอย่าง

<body>
  <p>Tag ว่าง ก็คือ Tag <br> นั้นเอง คือไม่ต้องปิดแท็กครับ <br> การใช้งานก็เอาไว้สำหรับต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ 
<br> โดยไม่ต้องขึ้นย่อหน้าใหม่ครับ (แบบนี้ไม่เหมาะสมนะครับ แค่ให้เห็นภาพเฉยๆ)</p>
</body>

หมายเหตุ

Element = Tag

ความแตกต่างระหว่าง HTML Elements และ HTML Tags

เวลาเราเขียนเว็บ HTML จะพบคำศัพท์อยู่ 2 คำที่มักจะชวนให้ปวดหัวเล็กน้อย ใช้สลับไปมากันอยู่บ่อยๆ คือคำว่า Elements (อิลิเมนต์) และ Tags (แท็ก) โดย 2 คำนี้ มีความหมายคล้ายคลึงกัน และอาจจะใช้แทนกันได้ในบางกรณี แต่ความหมายที่แท้จริงของคำทั้ง 2 คำนี้ มีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดย HTML Elements คือทุกอย่างตั้งแต่เริ่ม tag เปิด ไปจนถึง tag ปิด ดั่งที่ผมได้กล่าวไปแล้วตอนต้น ส่วน HTML Tags นั้น หมายถึงตัวแท็กตรงๆเลยครับ เช่น แท็ก <p>, แท็ก <a>, แท็ก <h1> เป็นต้น

Top