Lv.7 JavaScript Variables

JavaScript Variables การประกาศตัวแปร ให้ใช้ Keyword var, let, const

ตัวแปรมีไว้สำหรับเก็บข้อมูลและเก็บค่า(Value) แต่ก่อนเราจะใช้ตัวแปรได้นั้น เราต้องประกาศตัวแปรขึ้นมาก่อนเสมอ

Syntax

var name = value;

ตัวอย่าง

var name = "nkaub";
let lastName = "Chetjeerasioon";

const vat = 7;

ชนิดของตัวแปร(Datatypes)

ข้อมูลที่ตัวแปรสามารถเก็บได้มี Numbers, Strings, Booleans, Objects, Arrays และ Functions

JavaScript Variables กับการใช้ตัวแปรที่ยังไม่ได้กำหนดค่า

ในกรณีที่เราเรียกใช้ตัวแปรที่ยังไม่ได้กำหนดค่า โปรแกรมจะไม่ error นะ แต่จะขึ้น undefined แทน

ตัวอย่าง

<script>
	var name;
			
	document.getElementById("demo").innerHTML = name;
</script>

กฏการตั้งชื่อในภาษา JavaScript

  • ให้เริ่มด้วยตัวอักษรหรือเครื่องหมาย _ (Underscore) หรือเครื่องหมาย $ (Dollar Sign)
  • ตัวถัดไปสามารถเป็นตัวเลขได้(สรุปคือตัวเลขห้ามใช้ขึ้นต้น)
  • ห้ามมีช่องว่างเด็ดขาด
  • เป็น Case-sensitive คือตัวพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ ถือว่าคนละชื่อ เช่น Name กับ name
  • ห้ามใช้คำสงวนมาตั้งชื่อ สามารถดูคำสงวนได้ ที่นี่

กฏการตั้งชื่อนี้ยังใช้ได้กับตัวแปร Functions และอื่นๆ

การประกาศตัวแปรหลายตัวพร้อมกัน

เราสามารถประกาศตัวแปรหลายๆตัวได้พร้อมกัน โดยคั่นด้วยเครื่องหมาย , (คอมม่า)

ตัวอย่าง

var name = "Theethawat", lastName = "Chetjeerasioon", age = 30;
// หรือคนละบรรทัด
var name = "Theethawat",
lastName = "Chetjeerasioon",
age = 30;

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Top